logo
"אחת מול כולם"
"אני לא מאמינה שעולם שלם מכיר אותי ויראלית. אני מוצאת את עצמי מתחברת לנשים שלא הכרתי ובטח לא הייתי פוגשת ללא הרשתות בחברתיות". סמדר מורג על עולם הדיגיטל (כנס מאמע)
היצירה הדיגיטלית היהודית של מירי שניאורסוןויראלי - מאמע

הרבי ראה בנשים שותפות לעול הפצת היהדות. כמובן תוך הקפדה יתרה על גדרי הצניעות. בעיניו, לנשים זכות מיוחדת

הדיגיטל   כובש כל חלקה בחיינו // שרי שטיירמןדעות - מאמע

יכולת ההשפעה באמצעות האינטרנט מאפשרת לך להרעיף המון טוב על קהלים נרחבים. ומה יותר חיוני מזה? • הדיגיטל

logo